Regulamin bezpieczeństwa w przedszkolu - /KLIKNIJ/
Regulamin wycieczki - /KLIKNIJ/
Regulamin korzystania ze stołówki, w tym naliczanie opłat za żywienie dziecka w przedszkolu - /KLIKNIJ/
Regulamin naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz korzystania z elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka w przedszkolu - /KLIKNIJ/
Regulamin kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - /KLIKNIJ/

Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika mobidziennik - /KLIKNIJ/
Procedura ewakuacji - /KLIKNIJ/
Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku lub nagłej choroby - /KLIKNIJ/