Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Chybiu z dnia 13.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Publicznego w Chybiu.

Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Chybiu z dnia 01.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Publicznego w Chybiu.

Uchwała nr 5/2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Chybiu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Publicznego w Chybiu.

Uchwała nr 22/2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Chybiu z dnia 30.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Publicznego w Chybiu.