Rok szkolny 2023/2024 w przedszkolu rozpoczyna się 1 września 2023 r. Dzieci w tym dniu przychodzą do przedszkola wg planu tj. najpóźniej do godz. 8.30. Prosimy o zaopatrzenie dziecka w odzież zastępczą (pozostawioną w wyznaczonej półce w szatni) i pantofle (na gumowej podeszwie, zapinane, nie wkładane). Przedszkole, w tym stołówka pracuje wg planu tj. 7.00-16.00

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami i dyrektorem (bez dzieci) odbędzie się w poniedziałek 04.09.2023 r. o godz. 16.00 (oddziały zamiejscowe), a o 16.30 pozostałe grupy. Obecność przynajmniej jednego rodzica obowiązkowa.

W dniu 30.08.2023 zapraszamy rodziców i dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną od 01 września 2023 r. na spotkanie adaptacyjne z wychowawcami tj. Panią Katarzyną Michałek, Kingą Król o godz. 16.00 (przedszkole przy ul. Bielskiej 33), o 15.00 oddziały zamiejscowe przy SP nr 2 w Chybiu (Pani Katarzyna Szczypka, Ewa Kuboszek)

Z poważaniem

Michalina Pisarek

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu