Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu ogłasza, że w okresie od 27 maja 2024 r. do 03 czerwca 2024 r.

będzie trwała rekrutacja uzupełniająca dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolewchybiu.pl

Wniosek wraz z właściwymi załącznikami należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w sekretariacie, wypełnić i

dostarczyć do przedszkola do dnia 03 czerwca 2024 r. do godziny 15.00

w kopercie z dopiskiem REKRUTACJA, wrzucić do skrzynki pocztowej, umieszczonej na ścianie

frontowej budynku lub wysłać skan dokumentów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do sekretariatu placówki.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900)

Art. 31. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
6. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 

 

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego w Chybiu na rok szkolny 2024/2024 - przeczytaj!

DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADAJĄ WSZYSCY RODZICE:

wniosek o przyjęcia do przedszkola - pobierz

oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu - pobierz

oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu (oddziały zamiejscowe przedszkola w SP nr 2 W Chybiu) - pobierz

DOKUMENTY DODATKOWE, KTÓRE SKŁADAJĄ RODZICE WG INDYWIDUALNEJ SYTUACJI

oświadczenie o wielodzietności - pobierz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz

oświadczenie o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 przez rodzeństwo kandydata - pobierz

oświadczenie o zatrudnieniu - pobierz

oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej - pobierz

 

Zarządzenie nr 11/WG/2024 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2024/2025