Imprezy i uroczystości w przedszkolu

cel i główne założenia

Dzień przedszkolaka 

20 września

integracja dzieci z przedszkolem, podkreślenie wartości i znaczenia uczęszczania do przedszkola dla rozwoju dziecka 

Spotkanie z policjantem - wrzesień 2023 r.

zapoznanie z pracą policjanta, utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozbudzanie wśród dzieci postawy zaufania do służb mundurowych

Dzień osób starszych październik 2023 r.

kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych, zwracanie uwagi na potrzebę otoczenia osób starszych opieką i uwagą, przygotowanie kartek z życzeniami

„Bezpieczne dziecko – bezpieczny pies” spotkanie z psem

5 październik

Kształtowanie właściwych zachowań podczas kontaktu z psem

Dzień Gier Planszowych – 10.10.2023

rozwijanie u dzieci kompetencji matematycznych, zdrowej rywalizacji

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, połączone z konkursem dla dzieci 

10 listopada

kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej, nabywanie wiedzy na temat własnego kraju, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci – udział w przeglądzie piosenek i wierszyków o tematyce patriotycznej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości – udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych im. M. Papiórek

 11 listopada 2023 r.

kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej, nabywanie wiedzy na temat własnego kraju, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci – udział w przeglądzie

Warsztaty „Afryka Kazika”

13-14 listopada

udział dzieci w warsztatach etnologicznych, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci

Dzień Praw Dziecka  - 19 listopada 2023 r.

rozpowszechnianie wiedzy na temat Konwencji o Prawach dziecka  - odbiorcy dzieci i rodzice

Warsztaty literackie w Bibliotece Publicznej w Chybiu 

odwiedziny w bibliotece

23-24 listopad

kształtowanie u dzieci wiedzy na temat pracy bibliotekarza, zasad korzystania z zasobów biblioteki i zachowania w bibliotece

wdrażanie wśród dzieci zamiłowania do książek i zachęcanie do czytania z rodzicem

Spotkanie z Mikołajem 

6 grudnia

przybliżenie dzieciom postaci Świętego, kształtowanie u dzieci potrzeby okazywania innym dobroci, zainteresowania i pomagania sobie nawzajem 

Spotkania świąteczne z rodzicami

grudzień 2023

 

Dzień babci i dziadka 

styczeń 2024

 

Bal karnawałowy

 

Dzień bezpiecznego internetu 07 luty

Realizacja projektu Necio.pl 06.02-10.02

wdrażanie u dzieci zasad bezpiecznego obchodzenia się z technologia cyfrową, w tym bezpieczne korzystanie z Internetu

zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę ograniczania dzieciom dostępu do urządzeń cyfrowych

Dzień snu 17 marzec

wdrażanie wśród dzieci zasad dbania o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne

Powitanie wiosny 21 marca

uroczystość przedszkolna

Spotkanie ze strażakami - maj 2024 r.

utrwalanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci, zapoznanie z pracą strażaka

Dzień pszczoły – maj 2024 r.

nabywanie wiedzy na temat znaczenia owadów-pszczół dla życia człowieka, zapoznanie z pracą pszczelarza, kształtowanie postawy empatii wobec świata przyrody i poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami

Dzień mamy w poszczególnych oddziałach  maj 2024 r. 

 uroczystość rodzinna

Dzień Dziecka – 1 czerwca 2024 r.

 zabawy przy muzyce w ogrodzie przedszkola

Wycieczka  -  maj/czerwiec 2024 r.

 

uroczystość pożegnania dzieci odchodzących do szkoły dla rodziców – 21 czerwca 2024 r.