Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego na kolejny rok szkolny znajduje się na tablicy ogłoszeń, obok sekretariatu, zapraszamy! Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w przypadku zakwalifikowania.