Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się na drzwiach frontowych budynku przy ul. Bielskiej 33, natomiast w poniedziałek 28.08 listy dzieci uczęszczających do oddziałów zamiejscowych wywieszone zostaną w SP nr 2 w Chybiu.