Informujemy, że w dniach od 03.06.2024-07.06.2024 r. będą trwały zapisy dzieci na dyżury wakacyjne prowadzone w placówkach oświatowych Gminy Chybie

Harmonogram dyżurów:
Przedszkole Publiczne w Chybiu 01.07.2024r. - 22.07.2024r., Przedszkole Publiczne w Zaborzu, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu 23.07.2024-06.08.2024, Przedszkole Publiczne w Mnichu 07.08.2024 - 29.08.2024r.

Deklaracje uczęszczania dziecka do poszczególnych przedszkoli w wyznaczonym okresie należy składać w wybranych placówkach.
Przedszkole Publiczne w Chybiu przyjmuje deklaracje na dyżur od  01.07.2024-22.07.2024r.
Deklaracje dostępne są w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej placówki.

Proszę o przemyślaną decyzję odnośnie rzeczywistej potrzeby korzystania z dyżuru przez dziecko, ze względu na corocznie powtarzającą się sytuację zapisu dzieci, które ostatecznie nie przychodzą na dyżur oraz brak rezygnacji rodziców.  
Organizacja dyżuru wymaga planowania ilości posiłków, konieczności ustalenia listy dzieci w oddziałach wg zadeklarowanego czasu pobytu i zaangażowania odpowiedniej ilości personelu przedszkola, przy jednoczesnej konieczności wydania pracownikom urlopu, zatem proszę o zapisywanie dzieci, które rzeczywiście z dyżuru wakacyjnego będą korzystać.

Z poważaniem
Michalina Pisarek
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu

DEKLARACJA KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W CHYBIU - DO POBRANIA