Informujemy, że w dniach od 29.05.2023r. - 07.06.2023r. będą trwały zapisy dzieci na dyżury wakacyjne prowadzone w placówkach oświatowych Gminy Chybie

Harmonogram dyżurów:
Przedszkole Publiczne w Zaborzu, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu 03.07.2023-14.07.2023
Przedszkole Publiczne w Mnichu 17.07.2023r. - 07.08.2023r.
Przedszkole Publiczne w Chybiu 08.08.2023r. - 30.08.2023r.

Deklaracje uczęszczania dziecka do poszczególnych przedszkoli w wyznaczonym okresie należy składać w wybranych placówkach.
Przedszkole Publiczne w Chybiu przyjmuje deklaracje na dyżur w terminie  08.08.2023r. - 30.08.2023r.
Deklaracje dostępne są w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej placówki.

Proszę o przemyślaną decyzję odnośnie rzeczywistej potrzeby korzystania z dyżuru przez dziecko, ze względu na corocznie powtarzającą się sytuację zapisu dzieci, które ostatecznie nie przychodzą na dyżur oraz brak rezygnacji rodziców.  
Organizacja dyżuru wymaga planowania ilości posiłków, konieczności ustalenia listy dzieci w oddziałach wg zadeklarowanego czasu pobytu i zaangażowania odpowiedniej ilości personelu przedszkola, przy jednoczesnej konieczności wydania pracownikom urlopu, zatem proszę o zapisywanie dzieci, które rzeczywiście z dyżuru wakacyjnego będą korzystać.

Z poważaniem
Michalina Pisarek
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Chybiu

DEKLARACJA KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W CHYBIU - DO POBRANIA