W dniach od 01.02.2023r. do 13.02.2023 dzieci z naszego przedszkola brały udział w konkursie plastycznym pt.: „Mały Miś w świecie emocji” 

Konkurs miał na celu:

  • rozwijanie aktywności plastycznej u dzieci

  • zapoznanie z różnymi emocjami które towarzyszą nam na co dzień.

  • inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych

  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

  • rozwijaniem umiejętności manualnych

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej

  • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej

Dzieci miały za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą różne emocje Misia. 

W konkursie brało udział 48 dzieci w wieku 3-6 lat. Wszystkie prace były piękne dlatego też każdy uczestnik został nagrodzony. Gratulujemy wszystkim dzieciom wspaniałych pomysłów. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach :)