Informujemy, że rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego w Chybiu na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w dniach 12.03.2024-18.03.2024.

Brak złożenia ww. dokumentu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

WOLA PRZYJĘCIA DZIECKA - POBIERZ

WOLA PRZYJĘCIA DZIECKA W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM - POBIERZ