Informujemy, że w okresie 27.12-30.12 przedszkole pracuje w planowych godzinach, tj. 7.00-16.00, natomiast ze względu na zadeklarowaną, obniżoną frekwencję dzieci w tym okresie należy spodziewać się zmian organizacyjnych w postaci łączonych grup dzieci i zmian sal pobytu.

Dzieci z oddziałów zamiejscowych należy przywieźć do placówki przy ul. Bielskiej 33 (sala oddziału II, dzieci zabierają swoje śniadanie, żywienie odbywa się wg zasad obowiązujących w oddziałach zamiejscowych, proszę zabrać dzieciom obuwie zastępcze)

Od 2 stycznia 2023 r. organizacja pracy przedszkola wraca do "zwykłego" harmonogramu.