Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r. (czwartek)

Dzień wszystkich świętych - dzień ustawowo wolny od pracy 1 listopada 2022 r. (wtorek)

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy 11 listopada 2022 r. (piątek)

II dzień Świąt Bożego Narodzenia - dzień ustawowo wolny od pracy 26 grudnia 2022 r. (poniedziałek)

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy 6 stycznia 2023 r. (piątek)

Poniedziałek Wielkanocny – dzień ustawowo wolny od pracy 10 kwietnia 2023 r. (poniedziałek)

Święto pracy -  dzień ustawowo wolny od pracy 1 maja 2023 r. (poniedziałek)

Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień ustawowo wolny od pracy 3 maja 2023 r. (środa)

Boże Ciało  – dzień ustawowo wolny od pracy 8 czerwca 2023 r. (czwartek)

Dyżur wakacyjny -  wg zarządzenia Wójta Gminy Chybie

 

Przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany planowanych wydarzeń i uroczystości, o szczegółach rodzice informowani są na bieżąco przez wychowawców.

Imprezy i uroczystości w przedszkolu

cel i główne założenia

Dzień przedszkolaka

integracja dzieci z przedszkolem, podkreślenie wartości i znaczenia uczęszczania do przedszkola dla rozwoju dziecka

Spotkanie z policjantem - wrzesień 2022 r.

zapoznanie z pracą policjanta, utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozbudzanie wśród dzieci postawy zaufania do służb mundurowych

Dzień osób starszych październik 2022 r.

kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych, zwracanie uwagi na potrzebę otoczenia osób starszych opieką i uwagą, przygotowanie kartek z życzeniami

Zbiórka żołędzi

kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec świata przyrody, rozbudzanie potrzeby dbania o dobro zwierząt

Warsztaty przyrodnicze dla dzieci  - 11 października „Co w stawie piszczy?”

nabywanie wiedzy na temat zwierząt, zapoznanie z zawodem zoologa, kształtowanie postawy empatii wobec świata przyrody i poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami

warsztaty literackie w Bibliotece Publicznej w Chybiu

kształtowanie u dzieci wiedzy na temat pracy bibliotekarza, zasad korzystania z zasobów biblioteki i zachowania w bibliotece

wdrażanie wśród dzieci zamiłowania do książek i zachęcanie do czytania z rodzicem

Obchody Narodowego Święta Niepodległości, połączone z konkursem dla dzieci  - 10 listopada 2022 r.

kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej, nabywanie wiedzy na temat własnego kraju, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci – udział w przeglądzie „łamańców językowych”

Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznych im. Małgorzaty Papiórek

11 listopada 2022 r.

udział dzieci w konkursie wokalnym, kształtowanie umiejętności wokalnych dzieci, radzenia sobie ze stresem i 

Dzień Praw Dziecka  - 19 listopada 2022 r.

rozpowszechnianie wiedzy na temat Konwencji o Prawach dziecka  - odbiorcy dzieci i rodzice

Warsztaty mydlarskie dla dzieci  - listopad

kształtowanie wśród dzieci nawyku dbania o higienę i potrzebę częstego i dokładnego mycia rąk – odbiorca rodzice i dzieci

Dzień kredki  - 22 listopad 2022 r.

 

rozwijanie u dzieci twórczości, samodzielności, zachęcenie do korzystania z kredek, rysowania

zwrócenie uwagi rodziców  na rozwijanie samodzielności dzieci, obserwowanie zachowań dziecka i jego umiejętności w zakresie motoryki małej, w tym właściwy chwyt narzędzia i właściwa pozycja podczas pracy przy stoliku

Dzień kolejarza  - 25 listopad 2022 r.

 

udział w programie „Bezpieczny przejazd – podróże z ambasadorką bezpieczeństwa”, którego celem jest wdrażanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w czasie przechodzenia z przejazdów kolejowych, wizyta na nastawni głównej w Chybiu, zapoznanie z pracą kolejarza, udział dzieci z prelekcji z pracownikami kolei na temat bezpieczeństwa

Spotkanie z Mikołajem 6 grudnia

przybliżenie dzieciom postaci Świętego, kształtowanie u dzieci potrzeby okazywania innym dobroci, zainteresowania i pomagania sobie nawzajem

Dzień guzika 12 grudnia

rozwijanie u dzieci samodzielności i umiejętności, zapoznanie z praca krawcowej

zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę kształtowanie u dzieci umiejętności i rozwijanie samodzielności, m.in. w zakresie zakładania i zdejmowania odzieży wierzchniej

Spotkania świąteczne z rodzicami

termin wg informacji przekazanej przez wychowawcę (od 14.12-22.12)

uroczystość przedszkolna

Dzień babci i dziadka

termin wg informacji przekazanej przez wychowawcę ( od 05.01, 09.01-13.01)

uroczystość przedszkolna

Bal karnawałowy

luty 2023 r.

uroczystość przedszkolna

Dzień bezpiecznego internetu 07 luty

Realizacja projektu Necio.pl 06.02-10.02

wdrażanie u dzieci zasad bezpiecznego obchodzenia się z technologia cyfrową, w tym bezpieczne korzystanie z Internetu

zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę ograniczania dzieciom dostępu do urządzeń cyfrowych

Warsztaty dla dzieci „Objazdowa piekarnia”

zapoznanie dzieci z procesem wytwarzania chleba, niezbędnymi składnikami i ich pochodzeniem oraz potrzebną pracą rolnika

zwrócenie uwagi rodziców na ograniczanie marnotrawienia żywności przez dzieci, wdrażanie zasad zdrowego żywienia

Dzień matematyki 14 marzec

rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci, rozwijanie kreatywności, samodzielności

Dzień snu 17 marzec

wdrażanie wśród dzieci zasad dbania o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne

realizacja projektu mamo, tato wolę wodę 20.03-24.03

wdrażanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci, realizacja projektu zachęcającego do spożywania przez dzieci wody, zamiast słodzonych napojów – odbiorcy dzieci i rodzice

 

Powitanie wiosny 21 marca

uroczystość przedszkolna

Dzień teatru 27 marzec

udział w spektaklu teatralnym (na terenie przedszkola lub w formie wycieczki)

Warsztaty przyrodnicze 18 kwiecień

nabywanie wiedzy na temat zwierząt, zapoznanie z zawodem zoologa, kształtowanie postawy empatii wobec świata przyrody i poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami

Spotkanie ze strażakami - maj 2023 r.

utrwalanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci, zapoznanie z pracą strażaka

Dzień pszczoły – 19 maj 2023 r.

nabywanie wiedzy na temat znaczenia owadów-pszczół dla życia człowieka, zapoznanie z pracą pszczelarza, kształtowanie postawy empatii wobec świata przyrody i poznanie zasad bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami

Dzień mamy w poszczególnych oddziałach 18 maj 2023 r. – 26 maj 2023 r.

uroczystość przedszkolna

Dzień Dziecka – 1 czerwca 2023 r.

uroczystość przedszkolna

Wycieczka  -  maj/czerwiec 2023 r.

zgodnie z ustaleniami z Radą Rodziców na początku II półrocza roku szkolnego 2022/2023

uroczystość pożegnania dzieci odchodzących do szkoły dla rodziców – 23 czerwca 2023 r.

uroczystość przedszkolna