Rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor  Michalina Pisarek

 

Nauczyciele:

Oddział I /dzieci 3 i 4-letnie/ wychowawca Katarzyna Michałek

Oddział II /dzieci 5 i 6-letnie/ wychowawca Wioletta Kajstura

Oddział III /dzieci 4 i 5-letnie/ wychowawca Kinga Król

Oddział IV /dzieci 5 i 6-letnie/ wychowawca Aleksandra Korzeniowska

Oddział VI /dzieci 5 i 6-letnie/ wychowawca Ewa Kuboszek

Oddział VII /dzieci 3 i 4-letnie/ wychowawca Katarzyna Szczypka

nauczyciele uzupełniający godziny: Katarzyna Kocurek, Monika Brzoza

nauczyciel religii: Katarzyna Stabrawa

nauczyciel języka angielskiego: Kinga Król

nauczyciel rytmiki: Aleksandra Korzeniowska

logopeda: Dagmara Faruga

terapeuta: Dagmara Faruga

psycholog: Agata Sajdowska

Kadra pedagogiczna - Przedszkole Nr 144 "Zaczarowany Ołówek"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa i administracja:

główny księgowy: Agnieszka Kołodziejczyk

sekretarka: Magdalena Szczypka

intendent: Ilona Lorek

główna kucharka: Adriana Szczypka

pomoc kuchenna: Róża Krzyszpień, Wiesława Fajkis, Beata Żur

woźna oddziałowa: Wiesława Przemyk, Beata Mazur, Ilona Jochymska, Katarzyna Szczypka, Elżbieta Hanzel, Jolanta Prokop

konserwator: Krzysztof Gołyszny

pomoc nauczyciela: Elżbieta Hanzel, Mariola Dopart, Jolanta Prokop, Iwona Folek

konserwator: Krzysztof Gołyszny