Rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor  Michalina Pisarek

 

Nauczyciele:

Oddział I /dzieci 3 i 4-letnie/ wychowawca Wioletta Kajstura

Oddział II /dzieci 5 i 6-letnie/ wychowawca Katarzyna Szczypka

Oddział III /dzieci 5 i 6-letnie/ wychowawca Katarzyna Michałek

Oddział IV /dzieci 4 i 5-letnie/ wychowawca Aleksandra Korzeniowska

Oddział V /dzieci 3 i 4-letnie/ wychowawca Kinga Król

Oddział VI /dzieci 5 i 6-letnie/ wychowawca Ewa Kapias

Oddział VII /dzieci 3 i 4-letnie/ wychowawca Ewa Kuboszek

nauczyciele uzupełniający godziny: Dagmara Faruga, Katarzyna Kocurek, Aneta Gilewicz, Aneta Kisiała

nauczyciel religii: Katarzyna Stabrawa

nauczyciel języka angielskiego: Kinga Król

logopeda: Anna Wilczyńska, Ewa Kuboszek, Dagmara Faruga, Katarzyna Szczypka

terapeuta: Wioletta Kajstura, Katarzyna Michałek, Dagmara Faruga

specjalista gimnastyki korekcyjnej: Aneta Gilewicz

psycholog: Agata Gwóźdź

Kadra pedagogiczna - Przedszkole Nr 144 "Zaczarowany Ołówek"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa i administracja:

główny księgowy: Agnieszka Kołodziejczyk

sekretarka: Magdalena Szczypka

intendent: Ilona Lorek

główna kucharka: Adriana Szczypka

pomoc kuchenna: Róża Krzyszpień, Wiesława Fajkis, Beata Żur

woźna oddziałowa: Wiesława Przemyk, Beata Mazur, Ilona Jochymska, Renata Bąk, Katarzyna Szczypka, Elżbieta Hanzel, Jolanta Prokop

pomoc nauczyciela: Elżbieta Hanzel, Mariola Dopart, Jolanta Prokop, Iwona Folek

konserwator: Krzysztof Gołyszny