W 1954 roku na terenie gminy Chybie powstał żłobek zakładowy (funkcjonujący przy Cukrowni „Chybie”). Cukrownia, zlokalizowana na terenie wspomnianej gminy, była bezpośrednim i oficjalnym założycielem ówczesnego zakładowego żłobka, jednakże budynek placówki znajdował się na gruncie Skarbu Państwa, pozostającym w zarządzie Cukrowni i Rafinerii Chybie.
Rok 1954 dał początek istnienia zakładowego przedszkola oraz żłobka, funkcjonującego przy Cukrowni w Chybiu. Przedszkole znajdowało się na parterze budynku wolnostojącego, natomiast tygodniowy żłobek zlokalizowany był na pierwszym piętrze. Do przedszkola uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tworząc dwie grupy, mianowicie: tzw. maluchy (3 i 4 latki) oraz starszaki (5 i 6 latki). ‘

Placówka bez większych problemów i zawirowań funkcjonowała aż do roku 1990, kiedy to na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, placówki oświatowe zostały przekazane pod urzędy gmin. Wtedy też – przy okazji przejęcia pieczy nad żłobkami przez Zakłady Opieki Zdrowotnej – pojawiły się bardzo intensywne propagowane urlopy macierzyńskie i wychowawcze, w wyniku czego zaczęły się „chude” lata dla żłobków, w tym dla żłobka zakładowego w Chybiu, który w efekcie został zlikwidowany. W ten oto sposób powstało Państwowe Przedszkole nr 2 w Chybiu (placówka otrzymała tę nazwę na podstawie decyzji nr 2 Naczelnika Gminy w Chybiu), nadal funkcjonujące w budynku będącym własnością cukrowni, jednakże ściśle nadzorowane przez gminę (od strony finansowej oraz dydaktyczno – wychowawczej).

31 sierpnia 1998 roku okazał się problematycznym punktem zwrotnym w dalszym funkcjonowaniu przedszkola, a stało się to za sprawą zarządu Cukrowni i Rafinerii. Dyrekcja tego zakładu postanowiła sprzedać budynek, mieszczący w sobie instytucję przedszkola. Zastanawiającym jest fakt, iż w roku 1994 nastąpiło przekazanie Gminie Chybie mienia państwowego, położonego w Chybiu, zabudowanego budynkiem Przedszkola nr 2 w Chybiu. Cukrownia i Rafineria Chybie stanowiła organ zarządzający gruntem Skarbu Państwa, na którym znajdowała się placówka przedszkola, jednak 30 listopada 1990 r. „prawo zarządu tą nieruchomością zostało rozwiązane”, w związku z czym owa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa, nieodpłatnie przekazana Gminie Chybie. Pomimo tego dyrekcja Cukrowni postanowiła sprzedać budynek przedszkola, w tym celu wnosząc sprawę do sądu. Jako wyraz sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji dyrekcja przedszkola oraz rodzice uczęszczających do niego dzieci wystosowali odpowiednie pisma, zawierające w głównej mierze opinie na temat placówki, w efekcie których roszczenia Cukrowni i Rafinerii Chybie zostały oddalone, a gmina Chybie postanowiła kupić teren Przedszkola Publicznego.

Rok 2000 przyniósł kolejne niespodziewane wydarzenia, mianowicie reorganizację przedszkoli w Chybiu. Obwieszczenie Wójta Gminy Chybie z dnia 25 lutego 2000 r. w ww. sprawie zawierało w sobie zawiadomienie o likwidacji Przedszkola nr 1 oraz nr 3 w Chybiu, a także reorganizację Przedszkola nr 2, które planowano zwiększyć o oddział zamiejscowy. I tak się stało.

Przedszkole Publiczne w Chybiu usytuowane jest przy  ulicy Bielskiej 33,w centrum miejscowości, mieszcząc się w dwukondycyjnym, ogrodzonym budynku, posiadającym parking, za budynkiem znajduje się duży plac zabaw.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy w Chybiu, natomiast dyrektorem placówki mgr Michalina Pisarek ( funkcję pełni od 1 września 2018r. powołana z konkursu po przejściu na emeryturę dyrektorki mgr Jolanty Waleczek).

Obecnie przedszkole dysponuje siedmioma oddziałami, z czego dwa mieszczą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu, przy ulicy Szkolnej 8.