Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Wnętrze przedszkola jest kolorowe, jasne i stwarza komfortowe warunki pobytu. Sale posiadają nowe i dostosowane do ergonomii dziecka meble, stoliki i krzesła. Dzieci mogą korzystać z kącików zabaw, klocków, gier i układanek różnego typu.

 

 

Przedszkole posiada także 2 pokoje terapeutyczne, jeden w budynku przy ul. Bielskiej, oraz drugi przy oddziałach zamiejscowych. Pomieszczenia te służą do prowadzenia terapii, w tym zajęć  ruchowych z dzieckiem, udzielania wsparcia psychologicznego i realizowania zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.