Home Ważne informacje
Informacje dla rodziców PDF Drukuj Email

REKRUTACJA 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Chybiu na rok szkolny 2019/2020 odbędzie na podstawie

Zarządzenia  nr 10/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 30 stycznia 2019 r.w dniach

od 25 .02.2019 r. - 08.03.2019 r.

 

Informujemy, że druki dotyczące rekrutacji do przedszkola dostępne są przez cały okres rekrutacji na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zapisów, szczegóły w zakładce "Zasady rekrutacji"

 

Informujemy także, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie w wyznaczonych dniach rekrutacji.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu (do oddziału zamiejscowego przy SP nr 2 w Chybiu)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu

Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej


 

 

 

 

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU I ŻYWIENIE

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki ubezpieczenia WARTA

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013

Program rozwoju przedszkola na lata 2010-2014

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym w Chybiu.